Software LEGUS

Právny software pre advokátov a administratívne procesy a úkony.
Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:


Software pre dražobné spoločnosti a dobrovoľné dražby.


 • Špecializované pre nehnututeľnosti.
 • Nahrávanie fotiek.
 • Evidencia úkonov.
 • Vlastné predlohy.
 • ONLINE export na Váš web.
 • Možnosť aj s web stránkou.
 • Mnoho iných funkcií...
 • FUNKCIE A MODULY


Tento produkt zabezpečí komplexnú správu a automatizáciu procesov spojených s dobrovoľnými dražbami, pričom software obsahuje celu škálu nástrojov, ktoré Vám uľahčia a sprehľadnia prácu.
Z úkonov obsahuje najmä: • Návrh na vykonanie dražby
 • Zmluva o vykonaní dražby
 • Znalecká obhliadka
 • Znalecký posudok
 • Zaslanie oznámenia o dražbe - kataster
 • Zverejnenie oznámenia o dražbe v notárskom centrálnom registri dražieb
 • Zverejnenie oznámenia o dražbe v obchodnom vestníku
 • Zverejnenie oznámenia o dražbe v periodickej tlači
 • Zoznam účastníkov na dražbe
 • Dražba
 • Notárska zápisnica
 • Oznámenie o výsledku dražby a Zaslanie notárskej zápisnice
 • Zverejnenie oznámenia o výsledku dražby v notárskom centrálnom registri dražieb
 • Zverejnenie oznámenia o výsledku dražby v obchodnom vestníku dražieb
 • Zmluva o vykonaní opakovej dražby
 • Oznámenie o opakovanej dražbe
 • Upustenie od dražby
 • Oznámenie o zmarení dražby
 • Neplatná dražba
 • Oznámenie o neplatnosti dražby
 • Vyúčtovanie dražby
 • Výťažok dražby a úhrada nákladov
 • Odovzdanie predmetu dražby
 • Návrh na zápis do katastra nehnuteľností
 • Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku
 • Zaslanie znaleckého posudku
 • Zaslanie oznámenia o dražbe
 • Vyhlásenie účastníka dražby
 • Zaslanie notárskej zápisnice
 • Oznámenie o upustení od dražby
a mnoho iného...

Vyskúšajte bezplatne na 30 dní
LEGUS.sk - Všetky práva vyhradené, 2008 - 2018
EV SSL