Funkcie a moduly

./is/templates/profily/government_3_m.png

Správa agendy na jednom mieste


Komplexná procesná správa agendy a úkonov/procesov v prehľadnom zobrazení bez zbytočných klikov naviac.
Poznámkovanie úkonov.
Sledovanie lehôt a upozorňovanie na zmeškané lehoty

./is/templates/profily/Actions-document-print-dire.png

Bleskové generovanie dokumentov podľa predlôh


Generovanie do formátu .PDF a .DOC
Hromadné generovanie dokumentov, či iné hromadné operácie (napr.: registratúrne záznamy/obálky, hromadné podacie lístky...).
Okamžité odoslanie ma e-mail priamo zo systému.
Hromadné zasielanie e-mailov (z predlôh).
Automatické ukladanie bez straty rozpracovaných dokumentov.
Možnosť podpisovania so zaručeným el. podpisom.

./is/templates/profily/Apps-preferences-system-tim.png

Kalendár, upozorňovanie a úlohy


Prehľadný kalendár (týždeň, mesiac, rok, zoznam).
Zdieľadný kalendár. Tlač kalendára.
Opakované úlohy (deň v mesiaci, počet dní).
Filter úloh.
Automatické zaslanie e-mail notifikácie v čase zadania úlohy alebo v čase/dni plnenia úlohy a aj ranný prehľad úloh do emailu.

./images/sms.png

SMS modul


Možnosť zasielania a prijímania SMS.
Textové správy z predlôh.
Cyklické zasielanie na určitú hodinu a v intervaloch.
Hromadné zasielanie SMS (z predlôh).
IMPORT nespárovaných SMS.
E-mail notifikácia prijatej SMS.

./images/code_reader_obalka.png

Registratúrny poriadok + čítačka kódov


Komplexná procesná správa agendy a úkonov/procesov v prehľadnom zobrazení.
Hromadný podací hárok/preberací protokol.
Elektronický podací hárok (XML) - Slovenská pošta, a.s.
Tlač obálok, či iných hromadných dávok.
Tlač čiarových kódov.
Tlač nálepiek s adresami.
Snímanie a hromadné spracovanie čiarových kódov.

./is/templates/profily/calculator-icon.png

Výpočty a kalkulačky


Počítanie viacerých istín v konaní s možnosťou definovania vlastného úroku z omeškania, zmluvného úroku s presným výpočtom aktuálneho príslušenstva
Integrované započítavanie úhrad (na istinu, úrok, zmluvnú pokutu)
Prepočet úrokov do minulosti a budúcnosti jedným kliknutím
Splátkový kalendár. Právnické kalkulačky. Výpočet advokátskych trov

./is/templates/profily/User-Files-icon.png

Pridávanie a správa používateľských účtov


Viac úrovňové hodnosti použávateľských účtov
Pasívny prístup (len nahliadať)
Jednoduché pridávanie, mazanie, či blokovanie účtov
Výstup výkonnosti používateľov

./is/templates/profily/Actions-document-export-ico.png

Export/Import dát


Do Excelu, CSV, XML či iných formátov
Z Excelu, CSV, XML či iných formátov
Spracovanie bankových výpisov z banky
Spracovanie bankových výpisov do banky
„Magická ruka“ pri získavaní a odosielaní údajov z rôznych zdrojov/systémov
„Magická ruka“ pri získavaní viacero údajov z rôznych zdrojov

./is/templates/profily/Categories-preferences-othe.png

Nastaviteľnosť celého systému


Možnosť vlastného nadefinovania (BUILDER) chronológie/vzťahov úkonov s asignovaním modulov
Neobmedzené možnosti profilov s vlastnými procesnými postupmi s jednoduchým prispôsobovaním