Software LEGUS

Právny software pre advokátov a administratívne procesy a úkony.
Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:Funkcie systému LEGUSSpráva agendy na jednom mieste

 • Komplexná procesná správa agendy a úkonov/procesov v prehľadnom zobrazení bez zbytočných klikov naviac.
 • Poznámkovanie úkonov.
 • Sledovanie lehôt a upozorňovanie na zmeškané lehoty

Bleskové generovanie dokumentov podľa predlôh

 • Generovanie do formátu .PDF a .DOC
 • Hromadné generovanie dokumentov, či iné hromadné operácie (napr.: registratúrne záznamy/obálky, hromadné podacie lístky...).
 • Okamžité odoslanie ma e-mail priamo zo systému.
 • Hromadné zasielanie e-mailov (z predlôh).
 • Automatické ukladanie bez straty rozpracovaných dokumentov.
 • Možnosť podpisovania so zaručeným el. podpisom.

Plánovač, sledovač lehôt a upozorňovanie

 • Prehľadný kalendár.
 • Automatické sledovanie úloh na konkrétny úkon, činnosť, lehotu, či úlohu zadanú používateľom.
 • Automatické zaslanie e-mail notifikácie v čase zadania úlohy alebo v čase/dni plnenia úlohy.

SMS modul

 • Možnosť zasielania a prijímania SMSiek (párovanie).
 • Textové správy z predlôh.
 • Cyklické zasielanie na určitú hodinu a v určitých intervaloch.
 • Hromadné zasielanie SMS (z predlôh).
 • IMPORT nespárovaných SMS.
 • E-mail notifikácia.

Registratúrny poriadok + čítačka kódov

 • Komplexná procesná správa agendy a úkonov/procesov v prehľadnom zobrazení.
 • Hromadný podací hárok/preberací protokol.
 • Elektronický podací hárok (XML) - Slovenská pošta, a.s.
 • Tlač obálok, či iných hromadných dávok.
 • Tlač čiarových kódov.
 • Tlač nálepiek s adresami.
 • Snímanie a hromadné spracovanie čiarových kódov.

Výpočty a kalkulačky

 • Počítanie viacerých istín v konaní s možnosťou definovania vlastného úroku z omeškania, zmluvného úroku s presným výpočtom aktuálneho príslušenstva
 • Integrované započítavanie úhrad (na istinu, úrok, zm. pokutu)
 • Prepočet úrokov do minulosti a budúcnosti jedným kliknutím
 • Splátkový kalendár. Právnické kalkulačky. Výpočet advokátskych trov

Pridávanie a správa používateľských účtov

 • Viac úrovňové hodnosti použávateľských účtov.
 • Pasívny prístup (len nahliadať).
 • Jednoduché pridávanie, mazanie, či blokovanie účtov.
 • Výstup výkonnosti používateľov

Export/Import dát

 • Do Excelu, CSV, XML či iných formátov.
 • Z Excelu, CSV, XML či iných formátov.
 • Spracovanie bankových výpisov z banky.
 • Spracovanie bankových výpisov do banky.
 • „Magická ruka“ pri získavaní a odosielaní údajov z rôznych zdrojov/systémov
 • „Magická ruka“ pri získavaní viacero údajov z rôznych zdrojov

Nastaviteľnosť celého systému

 • Možnosť vlastného nadefinovania (BUILDER) chronológie/vzťahov úkonov s asignovaním modulov
 • Neobmedzené možnosti profilov s vlastnými procesnými postupmi s jednoduchým prispôsobovanímLEGUS.sk - Všetky práva vyhradené, 2008 - 2018
EV SSL