Kontakt

LEGUS s.r.o.
Jarná 2
974 05 Banská Bystrica
IČO: 46975781
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 23574/S, oddiel: Sro

Tel.: +421 905 760 514

E-mail: info@legus.sk