Sledovanie Obchodného vestníka / Monitoring / Vyhľadávanie / História

OV MONITOR vyhľadáva v obsahu Obchodného vestníka podľa nasledujúcich parametrov:


 • IČO
 • Názov subjektu (vrátane fyzických osôb)
 • U fyzických osôb podnikateľoch (živnostíci) sa vyhľadáva ako fyzická osoba bez dovetku a to aj so zámenou titulu, mena a priezviska.
 • Dátum narodenia
 • Hĺbkové párovanie podľa názvu subjektu (vrátane fyzických osôb) u zhôd vyšších ako 90%


Sledovanie Obchodného vestníka ďalej zabezpečuje:


 • Zasielanie výsledkov do e-mailu - zhody z aktuálneho dňa/vydania Obchodného vestníka je možné zasielať na viacero e-mailov.
 • Spätná kontrola - dodatočne upravené informácie sú taktiež doposielané.
 • Historické záznamy Obchodného vestníka.
 • Kľúčové slová - zo zadaných slov nájde zhody v obsahu vestníka.
 • Zobrazenie subjektu a jeho postavenie na strane (napr.: navrhovateľ, odporca, dlžník a pod.), priamo s odkazom a informáciou v ktorých spisoch sa daný subjekt nachádza.
 • Zvýrazňovač slov - zvýrazní a usporiada slová, ktoré sú nápomocné pri rýchlom zistení obsahu vydania.

Aktuálne v databáze 1018497 záznamovUkážka prvého výstupu (prichádza do emailu večer v deň vydania OV):


Ukážka duhého výstupu (prichádza do emailu nasledujúci deň ráno od vydania OV):

Sledujeme a moniturujeme všetky tieto údaje Obchodného vestníka: • Konkurzy - (Oznámenia správcov, Oznámenia súdov, Konkurzy a vyrovnania)
 • Dražby (aj exekútori) - (Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby, Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby, Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby, Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe, Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe, Súdni exekútori, Predaj majetku, Dražby - Správcovia dane)
 • Obchodný register (vznik, zmena napr. S.R.O,...)
 • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov - (Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov, Oznámenie o dodatočnej likvidácii a výzva likvidátora/likvidátorov)
 • Účtovné závierky - (Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (podľa zrušeného nariadenia vlády o OV), Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, Účtovné závierky pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, iné)
 • Valné zhromaždenia, Výročné správy
 • Oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie - (Oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie, Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným)
 • Údaje z Registra registrových úradov
 • Zmluvy
 • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
 • Emisné podmienky dlhopisov (doručené cez NBS)
 • Obchodné verejné súťaže/Verejné súťaže
 • Štátna pomoc a iné programy podpory
 • Ministerstvá, Ústredné orgány štátnej správy

Demo - MONITORING Obchodného vestníkaLEGUS.sk - Všetky práva vyhradené, 2008 - 2024 GDPR

>